Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Gabinecie Kosmetycznym Warszawski Salonik 

                                                                  $1

                                                      Zapisy ogólne

1.Wszelkie usługi świadczone przez gabinet  Warszawski Salonik 

są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.

2.Skorzystanie z usługi wykonanej w Warszawskim Saloniku oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

3.Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.

4.Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

5.Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

                                                                   $2

                                Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych i higiena

1.Usługi przeprowadzane w gabinecie są wyłącznie na materiałach jednorazowych i sterylnych.

2. Kosmetolog przed przystąpieniem do zabiegu przeprowadza szczegółowy wywiad z klientem. 

3.Jeśli kosmetolog / manikiurzystka bedą mieć wątpliwości dotyczące kondycji skóry / paznokci , mogą odmówić wykonania zabiegu.

4.Jeśli klientka mimo słabego stanu paznokci nalega na wykonanie manicure/ pedicure ewentualne poprawki są na koszt klienta.

                                                                 $3

                                                      Ceny i rabaty

1.Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie oraz na stronie internetowej Booksy ( Warszawski Salonik ). Ceny usług według cennika ustalone są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności i odpowiedzialności oraz za odpowiedni czas wykonywania usługi. 

2.Gabinet  Warszawski salonik zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym informuje klientów poprzez stronę internetową Booksy ( Warszawski Salonik )  i bezpośrednio w recepcji salonu.

3.Każdy klient Warszawskie Saloniku ( mani & pedi ) ma możliwość skorzystania z wizytówki na stempelki. Otrzymuje ją podczas pierwszej wizyty . Stempelek można uzyskać po każdej usłudze mani lub pedi , której wartość jest wyższa niż 50 zł.

4.Wykonując dwie usługi podczas jednej wizyty klient otrzymuje jeden stempelek.

5. Schemat rabatów ;  5 stempelek 5% rabatu , 10 stempelek 10% rabatu , 15 stempelek 15%rabatu.

                                                                               $4

                                                                      Rezerwacje 

1.Klient ma możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w recepcji salonu w godz. :

 pn-pt 10-21 Sb 10-18 lub telefonicznie pod numerem 534-205-204 lub za pośrednictwem sytemu rezerwacyjnego Booksy (Warszawski Salonik ) . W razie nieodbierania telefonu klient proszony jest o wysłanie sms . 

2.W dniu poprzedzającym wizytę , salon wysyła przypomnienie o wizycie za pomocą  wiadomości sms. ( smsy wysyłane są w różnych godzinach ) . Jednocześnie salon zastrzega że mogą wystąpić sytuacje niezależne od niego  np. awaria systemu rezerwacyjnego i smsy mogą nie być wysłane . Dlatego wysyłanie przypomnień o usłudze przy pomocy SMS nie należy traktować jako praktyki obligatoryjnej której awaria może skutkować usprawiedliwioną rezygnacją z usługi bez powiadomienia salonu.

3. W razie rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego – min 24 godzinnego poinformowania o tym gabinet.  Jeśli wizyta zostanie odwołana na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem , uprawnia Salon  do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego klienta i naliczenia mu przy następnej wizycie 50 % wartości poprzedniej odwołanej rezerwacji. W razie braku anulowania takiej rezerwacji, kolejne zapisy na usługi nastąpią po wpłacie zaliczki o wartości 50% ceny rezerwowanej usługi. Zaliczka może zostać wpłacona osobiście w recepcji salonu lub na konto. Nr konta dostępny w salonie lub telefonicznie .

4.Salon zastrzega sobie prawo odwołania wizyty na 24 godziny przed jej rozpoczęciem . Salon jednocześnie uzgodni z klientem nowy termin. 

                                                                        $5

                                                                 Reklamacje 

  1. Salon Warszawski Salonik gwarantuje wykonanie usług z oferty w najwyższym standardzie według wiedzy i umiejętności swoich pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.    

2. Reklamacje związane ze stylizacja paznokci . Manicure hybrydowy jest objęty 7 dniową gwarancją. W tym czasie ewentualne poprawki uszkodzeń nie mechanicznych  wykonywane są na koszt gabinetu. Po tym czasie poprawki wykonywane są na koszt klienta .

                                                                 $6

                                              Postanowienia końcowe 

  1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu i cennika . Jest on dostępny w recepcji Salonu.

2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie . Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed zmianą stasuje się postanowienia dotychczasowe . 

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie . 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2019r.